Merck Manual

Please confirm that you are a health care professional

Joaquim Segalés, DVM, PhD, DECVP, DECPHM

Affiliations
Departament de Sanitat i d’ Anatomia Animals and Centre de Recerca en Sanitat Animals (CReSA), Universitat Autònoma de Barcelona
Manual Chapters and Commentaries